ISET-HIK-A0202-S : ราคากล้องวงจรปิดรวมติดตั้ง HIKVISION HD-TVI 2MP ชุด 2 ตัว

ราคารวมติดตั้ง 10,900 บาท

 • กล้องทรงกระบอก HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-ITFS (3.6) ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว
 • กล้องทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE76D0T-ITMFS (3.6) (option)
 • เครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7104HQHI-K1 (S) รองรับ 4 ช่อง
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกภาพและบันทึกเสียงในตัว
 • ดูออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ได้ตลอดชีพ
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน
 • อะแดปเตอร์ 12V 1A จำนวน 2 ตัว
 • สายสัญญาณ RG6/U 95% 168 เส้นถัก รวมสายไฟ จำนวน 50 เมตร
 • ท่อและราง PVC สีขาวพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 20 เมตร
 • ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพ 1TB
 • รับประกันสินค้ากล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกและฮาร์ดดิสก์เป็นเวลา 3 ปี
 • รับประกันบริการหลังการขายเรียกได้ไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี

*หมายเหตุ : โปรโมชั่นราคาสำหรับติดตั้งงานบ้าน

ISET-HIK-A0204-S : ราคากล้องวงจรปิดรวมติดตั้ง HIKVISION HD-TVI 2MP ชุด 4 ตัว

ราคารวมติดตั้ง 16,900 บาท

 • กล้องทรงกระบอก HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-ITFS (3.6) ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 4 ตัว
 • กล้องทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE76D0T-ITMFS (3.6) (option)
 • เครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7104HQHI-K1 (S) รองรับ 4 ช่อง
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกภาพและบันทึกเสียงในตัว
 • ดูออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ได้ตลอดชีพ
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน
 • อะแดปเตอร์ 12V 1A จำนวน 4 ตัว
 • สายสัญญาณ RG6/U 95% 168 เส้นถัก รวมสายไฟ จำนวน 100 เมตร
 • ท่อและราง PVC สีขาวพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 40 เมตร
 • ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพ 1TB
 • รับประกันสินค้ากล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกและฮาร์ดดิสก์เป็นเวลา 3 ปี
 • รับประกันบริการหลังการขายเรียกได้ไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี

*หมายเหตุ : โปรโมชั่นราคาสำหรับติดตั้งงานบ้าน

ISET-HIK-A0206-S : ราคากล้องวงจรปิดรวมติดตั้ง HIKVISION HD-TVI 2MP ชุด 6 ตัว

ราคารวมติดตั้ง 23,900 บาท

 • กล้องทรงกระบอก HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-ITFS (3.6) ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 6 ตัว
 • กล้องทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE76D0T-ITMFS (3.6) (option)
 • เครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7108HQHI-K1 (S) รองรับ 8 ช่อง
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกภาพและบันทึกเสียงในตัว
 • ดูออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ได้ตลอดชีพ
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน
 • อะแดปเตอร์ 12V 1A จำนวน 6 ตัว
 • สายสัญญาณ RG6/U 95% 168 เส้นถัก รวมสายไฟ จำนวน 150 เมตร
 • ท่อและราง PVC สีขาวพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 60 เมตร
 • ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพ 1TB
 • รับประกันสินค้ากล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกและฮาร์ดดิสก์เป็นเวลา 3 ปี
 • รับประกันบริการหลังการขายเรียกได้ไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี

*หมายเหตุ : โปรโมชั่นราคาสำหรับติดตั้งงานบ้าน

ISET-HIK-A0208-S : ราคากล้องวงจรปิดรวมติดตั้ง HIKVISION HD-TVI 2MP ชุด 8 ตัว

ราคารวมติดตั้ง 28,000 บาท

 • กล้องทรงกระบอก HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-ITFS (3.6) ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ตัว
 • กล้องทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE76D0T-ITMFS (3.6) (option)
 • เครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7108HQHI-K1 (S) รองรับ 8 ช่อง
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกภาพและบันทึกเสียงในตัว
 • ดูออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ได้ตลอดชีพ
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน
 • อะแดปเตอร์ 12V 1A จำนวน 8 ตัว
 • สายสัญญาณ RG6/U 95% 168 เส้นถัก รวมสายไฟ จำนวน 200 เมตร
 • ท่อและราง PVC สีขาวพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 80 เมตร
 • ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพ 1TB
 • รับประกันสินค้ากล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกและฮาร์ดดิสก์เป็นเวลา 3 ปี
 • รับประกันบริการหลังการขายเรียกได้ไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี

*หมายเหตุ : โปรโมชั่นราคาสำหรับติดตั้งงานบ้าน

ISET-HIK-A0210-S : ราคากล้องวงจรปิดรวมติดตั้ง HIKVISION HD-TVI 2MP ชุด 10 ตัว

ราคารวมติดตั้ง 38,000 บาท

 • กล้องทรงกระบอก HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-ITFS (3.6) ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว
 • กล้องทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE76D0T-ITMFS (3.6) (option)
 • เครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7116HQHI-K1 (S) รองรับ 16 ช่อง
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกภาพและบันทึกเสียงในตัว
 • ดูออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ได้ตลอดชีพ
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน
 • อะแดปเตอร์ 12V 1A จำนวน 10 ตัว
 • สายสัญญาณ RG6/U 95% 168 เส้นถัก รวมสายไฟ จำนวน 250 เมตร
 • ท่อและราง PVC สีขาวพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 100 เมตร
 • ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพ 2TB
 • รับประกันสินค้ากล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกและฮาร์ดดิสก์เป็นเวลา 3 ปี
 • รับประกันบริการหลังการขายเรียกได้ไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี

*หมายเหตุ : โปรโมชั่นราคาสำหรับติดตั้งงานบ้าน

ISET-HIK-A0212-S : ราคากล้องวงจรปิดรวมติดตั้ง HIKVISION HD-TVI 2MP ชุด 12 ตัว

ราคารวมติดตั้ง 41,000 บาท

 • กล้องทรงกระบอก HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-ITFS (3.6) ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว
 • กล้องทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE76D0T-ITMFS (3.6) (option)
 • เครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7116HQHI-K1 (S) รองรับ 16 ช่อง
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกภาพและบันทึกเสียงในตัว
 • ดูออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ได้ตลอดชีพ
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน
 • อะแดปเตอร์ 12V 1A จำนวน 12 ตัว
 • สายสัญญาณ RG6/U 95% 168 เส้นถัก รวมสายไฟ จำนวน 300 เมตร
 • ท่อและราง PVC สีขาวพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 120 เมตร
 • ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพ 2TB
 • รับประกันสินค้ากล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกและฮาร์ดดิสก์เป็นเวลา 3 ปี
 • รับประกันบริการหลังการขายเรียกได้ไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี

*หมายเหตุ : โปรโมชั่นราคาสำหรับติดตั้งงานบ้าน

ISET-HIK-A0214-S : ราคากล้องวงจรปิดรวมติดตั้ง HIKVISION HD-TVI 2MP ชุด 14 ตัว

ราคารวมติดตั้ง 49,000 บาท

 • กล้องทรงกระบอก HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-ITFS (3.6) ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 14 ตัว
 • กล้องทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE76D0T-ITMFS (3.6) (option)
 • เครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7116HQHI-K1 (S) รองรับ 16 ช่อง
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกภาพและบันทึกเสียงในตัว
 • ดูออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ได้ตลอดชีพ
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน
 • อะแดปเตอร์ 12V 1A จำนวน 14 ตัว
 • สายสัญญาณ RG6/U 95% 168 เส้นถัก รวมสายไฟ จำนวน 350 เมตร
 • ท่อและราง PVC สีขาวพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 140 เมตร
 • ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพ 2TB
 • รับประกันสินค้ากล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกและฮาร์ดดิสก์เป็นเวลา 3 ปี
 • รับประกันบริการหลังการขายเรียกได้ไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี

*หมายเหตุ : โปรโมชั่นราคาสำหรับติดตั้งงานบ้าน

ISET-HIK-A0216-S : ราคากล้องวงจรปิดรวมติดตั้ง HIKVISION HD-TVI 2MP ชุด 16 ตัว

ราคารวมติดตั้ง 56,000 บาท

 • กล้องทรงกระบอก HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-ITFS (3.6) ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 16 ตัว
 • กล้องทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE76D0T-ITMFS (3.6) (option)
 • เครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7116HQHI-K1 (S) รองรับ 16 ช่อง
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกภาพและบันทึกเสียงในตัว
 • ดูออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ได้ตลอดชีพ
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืน
 • อะแดปเตอร์ 12V 1A จำนวน 16 ตัว
 • สายสัญญาณ RG6/U 95% 168 เส้นถัก รวมสายไฟ จำนวน 400 เมตร
 • ท่อและราง PVC สีขาวพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 160 เมตร
 • ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพ 2TB
 • รับประกันสินค้ากล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกและฮาร์ดดิสก์เป็นเวลา 3 ปี
 • รับประกันบริการหลังการขายเรียกได้ไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • ติดตั้งฟรี

*หมายเหตุ : โปรโมชั่นราคาสำหรับติดตั้งงานบ้าน