บริษัทเมเจอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัทเมเจอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการงานระบบรักษาความปลอดภัยอาทิเช่นระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบสื่อสารข้อมูล เราบริการรวมติดตั้งทั้งระบบ ทั้งออกแบบ ให้คำแนะนำ และติดตั้งตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขาย การบำรุงรักษาระบบ

เราพร้อมสำหรับโครงการ

ทีมวิศวกรขายโรงการช่วยออกแบบแนะนำสินค้าจากผู้รู้จริงเพื่อสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้มากที่สุด โดยทางบริษัทมีลูกค้าผู้ใช้บริการมากกว่า 700 ราย และประสบการณ์การทำโครงการมากกว่า 1000 โครงการตลอด 7 ปีในการบริการลูกค้า เรามีช่างบริการติดตั้งและช่างบริการหลังการขายไว้บริการหลังจากการขายโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยการทำงานอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลการใช้บริการลูกค้าทุกราย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง